3 maja 2014

Czy  da się poskładać coś co się rozprysło na miliard kawałków?